ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Alles over Erven Opleidingen & Evenementen

Artikel 1. Toepassing 

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij door AllesoverErven B.V. georganiseerde of te organiseren trainingen, opleidingen, cursussen en andere bijeenkomsten (“cursussen”). Onder deelnemer wordt verstaan een ieder die zich heeft ingeschreven voor een cursus.

Artikel 2. Inschrijvingen

Inschrijving voor een cursus geschiedt door het inzenden van een inschrijfformulier. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3. Betaling en kortingen

De deelnemer is verplicht het verschuldigde bedrag vooraf te betalen binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur. Kortingen zijn niet stapelbaar, de hoogste korting wordt berekend. Voor reeds geplaatste bestellingen kan achteraf geen korting worden verwerkt.

Artikel 4. Annulering van een inschrijving 

Tot drie weken voor aanvangsdatum kan de deelnemer uitsluitend schriftelijk annuleren. Bij annulering binnen drie weken voor de datum van de cursus brengen wij het volledige bedrag in rekening, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Het is wel mogelijk om een plaatsvervanger te sturen.

Artikel 5. Annulering door AllesoverErven 

AllesoverErven heeft tot 2 weken voor de cursusdag het recht om een cursus te annuleren bij onvoldoende deelname. Nadien kan een cursus worden geannuleerd wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden. De deelnemers worden terstond van een eventuele annulering op de hoogte gesteld. AllesoverErven zal zo spoedig mogelijk een alternatieve cursusdatum aanbieden. De deelnemer heeft op dat moment de keuze om zich in te schrijven voor de alternatieve cursusdatum, of om het inschrijfgeld terug te krijgen.

Artikel 6. Vervanging docenten, wijziging locatie en inhoud 

AllesoverErven behoudt zich het recht voor programma- en/of locatiewijzigingen aan te brengen. Deelnemers worden voorafgaand aan de cursus over eventuele wijzigingen geïnformeerd voor zover tijdig bekend bij de organisatie.

Artikel 7. Punten

Als de deelnemer de cursus gevolgd heeft en de presentielijst heeft getekend bij aankomst en vertrek, dan krijgt deze binnen twee maanden het certificaat toegestuurd. Bij latere aankomst of eerder vertrek wordt het daarmee corresponderende aantal punten afgetrokken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

AllesoverErven spant zich er naar vermogen voor in om kwaliteit te leveren voor alle cursussen, zowel inhoudelijk als organisatorisch. AllesoverErven zal niet aansprakelijk zijn voor fouten in materiaal of cursussen en voor andere fouten of tekortkomingen die niet het gevolg zijn van schuld of grove nalatigheid van AllesoverErven.

Artikel 9 Adresgegevens

AllesoverErven verwerkt de gegevens van de deelnemer voor de uitvoering van de overeenkomst en om deze, ook per e-mail, van informatie te voorzien over diensten van AllesoverErven B.V.. In iedere e-mail is een afmeld mogelijkheid opgenomen.

Artikel 10 Toepasselijk recht en klachten

 

  1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

  2. AllesoverErven doet haar uiterste best om zowel inhoudelijk als administratief de cursus goed te laten verlopen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn dan horen we dit graag zodat we het probleem kunnen oplossen.